Pelaksanaan Hindu Ribet

QUESTION:

Ida Pandita yang tiang muliakan. Saya melihat kok pelaksanaan agama Hindu ribet sekali. Saat ini saya lagi mengikuti persembahyangan odalan purnama kapitu di Pura Payogan Agung Kutai.

Suasananya kok kurang harmonis, ada pentas topeng sidakarya tapi suara ga jelas. Kulkul bulus. Di jeroan wenten pedanda “ngeleneng”. Pemedek ga teratur kesannya. Read more » Pelaksanaan Hindu Ribet

Mempelajari Hindu dengan Baik dan Benar

QUESTION:

Bagaimana mempelajari agama Hindu dengan baik dan benar? Bagaimana filosofi upacara Pitra Yadnya?

ANSWER:

Bahayanya bagi generasi muda Hindu yang dasarnya kurang mempelajari tattwa Agama Hindu dengan baik, kemudian membaca buku-buku Agama tanpa bimbingan seorang Guru (Nabe), akhirnya tersesat pada keyakinannya sendiri yang mengambang. Read more » Mempelajari Hindu dengan Baik dan Benar

Babad Pulasari

Mudah-mudahan tiada halangan! Permohonan maaf hamba ke hadapan arwah para leluhur yang disemayamkan dalam wujud Ongkara dan selalu dipuja dengan hati suci. Dengan memuja dan memuji kebesaran Sanghyang Siwa semoga penulis terhindar dari segala kutukan, derita, cemar, duka-nestapa, dan halangan lainnya. Mudah-mudahan tujuan hamba yang suci ini berhasil serta bebas dari dosa-dosa karena menguraikan cerita leluhur di masa lampau, semoga direstui sehingga mendapat kejayaan, keselamatan, keabadian, panjang usia, sampai dengan seluruh keluarga turun temurun. Read more » Babad Pulasari

Upacara Hindu dengan Lontar Sebagai Rujukan

QUESTION:

Pada kesempatan ini tiang ingin bertanya tentang upacara-upacara yang dilaksanakan umat hindu di Bali yang menggunakan lontar sebagai rujukannya. Yang ingin tiang tanyakan adalah:

1. Apakah di lontar tersebut dijelasan secara detil bahan-bahan upacara, bentuk-bentuk (misalnya bebangkit bentuknya seperti ini & harus ada babi gulingnya), serta tata cara penyajianya. Read more » Upacara Hindu dengan Lontar Sebagai Rujukan

Pola Hidup Bersih dan Sehat Ditinjau dari Perspektif Hindu

Kehidupan manusia yang tidak lepas dari pengaruh kemahakuasaan Hyang Widhi, dalam ajaran Hindu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek nyata atau “skala” dan aspek tidak nyata atau “niskala”.

Aspek skala adalah sesuatu yang jelas dan langsung dapat dilakukan melalui hasil berpikir (cognitive) yang juga menghasilkan emosi dan perilaku, kemudian dapat dirasakan melalui pengindraan. Read more » Pola Hidup Bersih dan Sehat Ditinjau dari Perspektif Hindu